دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

محمودرضا غلامی
مرتبه: مربی،پایه 39
رشته: ریاضی جبر
ایمیل: gholamim46@yahoo.com, gholami@hormozgan.ac.ir
آدرس: گروه ریاضی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
جدول مقدماتی انتگرال

جدول مقدماتی انتگرال

جدول مقدماتی انتگرال

ادامه مطلب »

انتگرال های بازگشتی

انتگرال های بازگشتی

انتگرال بازگشتی

ادامه مطلب »

دانلودها »

مباحث درسی ریاضی عمومی ا


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضی عمومی 1


مباحث درسی ریاضی عمومی 2


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضی عمومی 2


مباحث درسی ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


فایل های ضبط شده ریاضی عمومی 1


فایل های ضبط شده ریاضی عمومی 2


فایل های ضبط شده ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


مباحث درسی مبانی ریاضی


فایل های ضبط شده مبانی ریاضی


مطالب درس جبر


آموزش ریاضی وروش تدریس ابتدایی


مطالب متفرقه


مباحث جبر خطی