دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

محمودرضا غلامی
مرتبه: مربی،پایه 34
رشته: ریاضی جبر
ایمیل: gholamim46@yahoo.com, gholami@hormozgan.ac.ir
آدرس: گروه ریاضی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
جدول مقدماتی انتگرال

جدول مقدماتی انتگرال

جدول مقدماتی انتگرال

ادامه مطلب »

انتگرال های بازگشتی

انتگرال های بازگشتی

انتگرال بازگشتی

ادامه مطلب »

دانلودها »

مباحث درسی ریاضی عمومی ا


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضی عمومی 1


مباحث درسی ریاضی عمومی 2


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضی عمومی 2


مباحث درسی ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


امتحانات میان ترم وپایان ترم ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


فایل های ضبط شده ریاضی عمومی 1


فایل های ضبط شده ریاضی عمومی 2


فایل های ضبط شده ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت


مباحث درسی مبانی ریاضی


فایل های ضبط شده مبانی ریاضی


مطالب درس جبر


آموزش ریاضی وروش تدریس ابتدایی


مطالب متفرقه