دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

سید محمد حسینی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- دینامیک جامدات (Mechanics of Nano-structures, MEMS and NEMS, Stress analysis, Shells and Plates, Beams, DQM, Finite element analysis, Mechanics of Composite Materials, FGM, Non-linear vibration, Numerical methods)
ایمیل: mohammad.hosseini@hormozgan.ac.ir
آدرس: s.m.hssini@gmail.com
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »
کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر دنیا در سال 2022

پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر دنیا در سال 2022

پژوهشگر پر استناد دو درصد برتر دنیا در سال 2022

ادامه مطلب »

ریز نمرات درس ارتعاشات مکانیکی- نیمسال دوم 402-401

ریز نمرات درس ارتعاشات مکانیکی- نیمسال دوم 402-401

ریز نمرات درس ارتعاشات مکانیکی- نیمسال دوم 402-401

ادامه مطلب »

ریز نمرات درس دینامیک ماشین- نیمسال دوم 402-401

ریز نمرات درس دینامیک ماشین- نیمسال دوم 402-401

ریز نمرات درس دینامیک ماشین- نیمسال دوم 402-401

ادامه مطلب »

ریز نمرات درس کنترل 00012

ریز نمرات درس کنترل 00012

ریز نمرات درس کنترل 00012

ادامه مطلب »

نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی، دینامیک و دینامیک ماشین

نمرات نهایی ارتعاشات مکانیکی، دینامیک و دینامیک ماشین

final scores نمرات نهایی

ادامه مطلب »

Exams Solution

Exams Solution

Exams Solution (پاسخنامه امتحانات ترم 2-1401-1400)

ادامه مطلب »

پاورپوینت درس کنترل

پاورپوینت درس کنترل

پاورپوینت درس کنترل

ادامه مطلب »

امتحان پایان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

امتحان پایان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

امتحان پایان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

ادامه مطلب »

امتحان میان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

امتحان میان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

امتحان میان ترم درس دینامیک ماشین همراه با پاسخ

ادامه مطلب »

سوال محاسبه جرم، فنر و دمپر معادل- نمونه سوال میانترم درس ارتعاشات مکانیکی

سوال محاسبه جرم، فنر و دمپر معادل- نمونه سوال میانترم درس ارتعاشات مکانیکی

سوال محاسبه جرم، فنر و دمپر معادل- نمونه سوال میانترم درس ارتعاشات مکانیکی

ادامه مطلب »

مراحل انجام دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

ادامه مطلب »

مراحل انجام دفاع رساله دکتری

مراحل انجام دفاع رساله دکتری

مراحل انجام دفاع رساله دکتری

ادامه مطلب »

فرایند تأیید انجام اصلاحات پایان نامه و رساله دکتری از طریق پیشخوان خدمت گلستان

فرایند تأیید انجام اصلاحات پایان نامه و رساله دکتری از طریق پیشخوان خدمت گلستان

فرایند تأیید انجام اصلاحات پایان نامه و رساله دکتری از طریق پیشخوان خدمت گلستان

ادامه مطلب »

مراحل تأیید پروپزال در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان

مراحل تأیید پروپزال در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان

مراحل تأیید پروپزال در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه هرمزگان

ادامه مطلب »

Mechanical Vibration نمره نهایی درس ارتعاشات مکانیکی- 1399-1400-2

Mechanical Vibration نمره نهایی درس ارتعاشات مکانیکی- 1399-1400-2

Mechanical Vibration

ادامه مطلب »

نمره نهایی درس کنترل اتوماتیک- 1399-1400-2

نمره نهایی درس کنترل اتوماتیک- 1399-1400-2

نمره نهایی درس کنترل اتوماتیک- 1399-1400-2

ادامه مطلب »

نمرات نهایی درس سینماتیک و دینامیک ماشین ها-  ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات نهایی درس سینماتیک و دینامیک ماشین ها- ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات نهایی درس سینماتیک و دینامیک ماشین ها- ترم دوم نیمسال 1400-1399

ادامه مطلب »

1400-1399-2 Midterm exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

1400-1399-2 Midterm exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

1400-1399-2 Midterm exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

ادامه مطلب »

نمرات درس ارتعاشات ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات درس ارتعاشات ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات درس ارتعاشات ترم دوم نیمسال 1400-1399

ادامه مطلب »

Midterm exam answers Mechanical Vibration

Midterm exam answers Mechanical Vibration

Midterm exam answers Mechanical Vibration

ادامه مطلب »

نمرات درس کنترل ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات درس کنترل ترم دوم نیمسال 1400-1399

نمرات درس کنترل ترم دوم نیمسال 1400-1399

ادامه مطلب »

Midterm exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

Midterm exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

حل سوالات امتحان میانترم درس دینامیک و سینماتیک ماشین ها

ادامه مطلب »

Final exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

Final exam answers- Kinematics and Dynamics of Machines

حل سوالات امتحان پایانترم درس دینامیک و سینماتیک ماشین ها

ادامه مطلب »

Midterm exam answers- Dynamics

Midterm exam answers- Dynamics

حل سوالات امتحان میانترم درس دینامیک

ادامه مطلب »

Final exam answers- Dynamics

Final exam answers- Dynamics

حل سوالات امتحان پایانترم درس دینامیک

ادامه مطلب »

Midterm exam answers- Mechanical vibration

Midterm exam answers- Mechanical vibration

حل سوالات امتحان میانترم درس ارتعاشات مکانیکی

ادامه مطلب »

Final exam answers- Mechanical Vibration

Final exam answers- Mechanical Vibration

حل سوالات امتحان پایانترم درس ارتعاشات مکانیکی

ادامه مطلب »

پاسخنامه امتحان پایان ترم درس کنترل 98-99-2

پاسخنامه امتحان پایان ترم درس کنترل 98-99-2

پاسخنامه امتحان پایان ترم درس کنترل 98-99-2

ادامه مطلب »

جدیدترین برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جدیدترین برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

جدیدترین برنامه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ادامه مطلب »

نحوه استفاده از Skype برای تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه

نحوه استفاده از Skype برای تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه

نحوه استفاده از Skype برای تشکیل جلسات دفاع از پایان نامه

ادامه مطلب »

نحوه تشکیل جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نحوه تشکیل جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نحوه تشکیل جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ادامه مطلب »

اطلاعیه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ادامه مطلب »

دانلودها »