دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت دولتی

محسن ترابی
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی
ایمیل: mohsentoraby89@gmail.com
آدرس: بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »