دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی

پیمان رضائی
مرتبه: دانشیار
رشته: زمین شناسی زمین شناسی(رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
ایمیل: p.rezaee@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- دانشگاه هرمزگان- گروه زمین شناسی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »