دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران

سیروس ارشادی
مرتبه: دانشیار
رشته: عمران-هیدرولیک هیدرولیک (مهندسی رودخانه و سواحل)
ایمیل: cyrusershadi1@yahoo.co.uk
آدرس: بندرعباس کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی ومهندسی، گروه عمران، صندوق پستی 3995
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »