دانشکده علوم انسانی گروه آموزش زبان انگلیسی

امید ملاحی
مرتبه: استادیار
رشته: آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
ایمیل: o.mallahi@hormozgan.ac.ir
آدرس: استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس، دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »