دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

احمد حاتم
مرتبه: استادیار
رشته: برق- مخابرات مخابرات
ایمیل: a.hatam@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان- دانشکده فنی و مهندسی- گروه برق
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
قابل توجه کلیه دانشجویان گروه برق

قابل توجه کلیه دانشجویان گروه برق

در ارتباط با قطع موقت کانال تلگرامی گروه

ادامه مطلب »

دانلودها »