دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

حسین میرزا نیک نام
مرتبه: استادیار
رشته: زبان و ادبیات فارسی محض
ایمیل: niknam@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس. گلشهر جنوبی. لاله زار 11. ساختمان پویا. واحد9.
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »