دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

مسعود بختیاری کیا
مرتبه: استادیار
رشته: سیستم‌های اطلاعات مکانی ژئوماتیک
ایمیل: bakhtyari@hormozgan.ac.ir
آدرس: گروه جغرافیا
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »