دانشکده مجتمع آموزش عالی میناب گروه باغبانی

مهرنوش نیکویی
مرتبه: استادیار
رشته: گیاه پزشکی اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات
ایمیل: nikooei@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »