دانشکده علوم و فنون دریایی گروه شیلات

احسان کامرانی
مرتبه: استاد
رشته: شیلات مدیریت ذخایر آبزیان آنالیز صید-تولید و بهره برداری
ایمیل: eza47@yahoo.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان-دانشکده علوم و فنون دریایی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »