دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

علیرضا نصیری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق کنترل
ایمیل: nasiri@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »