دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

فرزان رشیدی
مرتبه:
رشته: مهندسی برق
ایمیل: rashidi@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »