دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

شهرام گلزاری هرمزی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
ایمیل: golzari@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده فنی و مهندسی، ساختمان خوارزمی، طبقه اول، انتهای راهرو سمت راست
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »