دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

محمدرضا سمتی
مرتبه: استادیار
رشته: الکترونیک مهندسی برق- الکترونیک
ایمیل: semati@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »