دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی

سیدمحسن مرتضوی راوری
مرتبه: دانشیار
رشته: زمین شناسی-پترولوژی پترولوژی
ایمیل: mortazavi@hormozgan.ac.ir
آدرس: کیلومتر 9 جاده میناب -دانشکده علوم پایه - گروه زمین شناسی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »