دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

جمشید خورشیدی مال احمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی شیمی
ایمیل: khorshidi@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی مهندسی -دانشگاه هرمزگان-بندر عباس
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »