دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

یونس بخشان
مرتبه: استاد
رشته: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ایمیل: bakhshany@yahoo.com
آدرس: دانشکده مکانیک-دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »