دانشکده علوم و فنون دریایی گروه علوم غیر زیستی

مهرناز فرزین گهر
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت کنترل آلودگی و محیط زیست دریا مدلسازی لکه های نفتی- مدیریت کنترل سیستم های ساحلی نفت و گاز و تاسیسات دریایی- کنترل آلودگی در سواحل و بنادر و کشتیرانی
ایمیل: mfgohar@yahoo.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »