دانشکده پژوهشکده هرمز گروه پژوهشکده

نوید احمدی نسب
مرتبه: استادیار
رشته: بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی
ایمیل: na.84ir@gmail.com
آدرس: مرکز مطالعات و تحقیقات (هرمز)
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »