دانشکده مجتمع آموزش عالی میناب گروه علوم و مهندسی آب

امیر سالاری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی آب آبیاری و زهکشی
ایمیل: salari.1361@yahoo.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »