دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

مریم حاجبی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق مخابرات میدان
ایمیل: m.hajebi@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »

سیگنال ها و سیستم ها


کارگاه متلب


مدار الکتریکی


الکترومغناطیس