دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

محسن فرخی
مرتبه: استادیار
رشته: ژئوفیزیک زلزله شناسی
ایمیل: &lt:MFarrokhi@hormozgan.ac.ir&gt:&amp:______________-&amp:&lt:MFarrokhi@Ymail.com&gt:
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »
اطلاعیه در خصوص تحویل تمرین ها و گزارشات سازه های مرتبط با مباحث فیزیک 2 (1396/10/11)

اطلاعیه در خصوص تحویل تمرین ها و گزارشات سازه های مرتبط با مباحث فیزیک 2 (1396/10/11)

0

ادامه مطلب »

اطلاعیه موارد آزمون پایان ترم درس فیزیک 1  (1396/3/10)

اطلاعیه موارد آزمون پایان ترم درس فیزیک 1 (1396/3/10)

0

ادامه مطلب »

اطلاعیه در خصوص تحویل تمرین ها و گزارشات سازه های مرتبط با مباحث فیزیک 2  (1396/3/10)

اطلاعیه در خصوص تحویل تمرین ها و گزارشات سازه های مرتبط با مباحث فیزیک 2 (1396/3/10)

0

ادامه مطلب »

دانلودها »