دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی عمران

محمد امیری
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی عمران-خاک و پی ژئوتکنیک -ژئوتکنیک زیست محیطی
ایمیل: amirii@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده مهندسی، گروه عمران
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »
کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
طرح درس مکانیک خاک

طرح درس مکانیک خاک

---

ادامه مطلب »

طرح درس" پروژه راهسازی" (1 واحد)

طرح درس" پروژه راهسازی" (1 واحد)

-

ادامه مطلب »

طرح درس مکانیک خاک

طرح درس مکانیک خاک

-

ادامه مطلب »

دانلودها »