دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

سید حسن دریانورد
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق-الکترونیک دیجیتال
ایمیل: h_daryanavard@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی مهندسی - سختمان فنی ۲ - طبقه دوم
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »