دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی

یاسر رستگار
مرتبه: استادیار
رشته: جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
ایمیل: yaser.rastegar62@gmail.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان گروه علوم اجتماعی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »