دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

عبدالله خلیلی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی کامپیوتر سیستم های نرم افزاری
ایمیل: khalili@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، ساختمان فنی و مهندسی جدید، طبقه اول
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »

دیتاست ها


سایر فایل ها