دانشکده پژوهشکده هرمز گروه پژوهشکده

محمد کاظمی
مرتبه: استادیار
رشته: منابع طبیعی علوم و مهندسی آبخیزداری
ایمیل: mohamad.kazemi86@gmail.com
آدرس: پژوهشکده هرمز- چهارراه گفتگوی تمدن ها-مجتمع بصیرت- تلفن: 07633753365
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »