دانشکده علوم و فنون دریایی گروه علوم غیر زیستی

مریم سیوف جهرمی
مرتبه: دانشیار
رشته: فیزیک دریا
ایمیل: soyufjahromi@yahoo.com.au
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »