دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی منابع طبیعی

حمید غلامی
مرتبه: دانشیار - مدیر گروه
رشته: مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی بیابان زدایی
ایمیل: hamidgholami@ut.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »