دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

احسان عابدینی
مرتبه: دانشیار
رشته: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی تبدیل انرژی
ایمیل: , ehsan.abedini@gmail.com:abedini@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »
کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »