دانشکده علوم انسانی گروه صنایع دستی

یوسف امینی
مرتبه: مربی
رشته: صنایع دستی طرح و تولید (سفال و سرامیک)
ایمیل: y.amini@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »