دانشکده علوم و فنون دریایی گروه شیلات

ابوالفضل ناجی
مرتبه: دانشیار
رشته: محیط زیست آلودگی دریا
ایمیل: abolfazlnaji@gmail.com
آدرس: دانشکده علوم و فنون دریایی- گروه شیلات
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »