دانشکده علوم و فنون دریایی گروه زیست

نرگس امراللهی بیوکی
مرتبه: دانشیار
رشته: زیست شناسی دریا جانوران دریا
ایمیل: amrollahi@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »