دانشکده علوم انسانی گروه صنایع دستی

زهره مرادی
مرتبه: مربی
رشته: صنایع دستی پژوهش در هنرهای سنتی و صنایع دستی
ایمیل: zo.moradi@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- 9 کیلومتری جاده میناب - دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »
شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »