دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

منصور فرخی
مرتبه: دانشیار
رشته: حقوق بین الملل عمومی
ایمیل: mansour.farrokhi@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »

2


4


5


7