دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی

سید عبدالوهاب سماوی
مرتبه: استاد
رشته: روانشناسی تربیتی
ایمیل: wahab.samavi@gmail.com, samavi@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان گروه روانشناسی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »
برگزاری اولین کنفرانس پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره

برگزاری اولین کنفرانس پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره

آسیب شناسی خانواده: طلاق، خشونت، خیانت

ادامه مطلب »

دانلودها »