دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

احمد احمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: ریاضی (آنالیز موجک ها)
ایمیل: ahmadi_a@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »