دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

پویان ادیبی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ایمیل: adibi@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشکده فنی و مهندسی- ساختمان خواجه نصیر- گروه مکانیک
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »