دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

عباس مرادی
مرتبه: استادیار پایه 16
رشته: برنامه ریزی، مدیریت و توسعه محیط برنامه ریزی٬ مدیریت و توسعه مناطق ساحلی و برنامه ریزی فضائی ساحلی ودریائی و شهرهای اکولوژیک ساحلی
ایمیل: moradi@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، گروه علوم جغرافیائی
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »