دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت دولتی

محمدرضا بهبودی
مرتبه: دانشیار
رشته: مدیریت کسب وکار سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و مدیریت دانش
ایمیل: behboudi14@gmail.com, behboudi@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »