دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

مسعود هاوشکی
مرتبه: دانشیار
رشته: ریاضی محض منطق (منطق جبری-مشبکه ها-ساختار های جبری)
ایمیل: m.haveshki@hormozgan.ac.ir__ma.haeshki@gmail.com
آدرس: بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب- دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم پایه
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »