دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

محبوبه محمدحسنی جور
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی محض سیستمهای دینامیکی
ایمیل: ma.mohamadhasani@gmail.com__m.mohamadhasani@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب- دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم پایه
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »