دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

عبدالحمید انصاری نسب مینابی
مرتبه: مربی
رشته: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ایمیل: ansari.nasab@gmail.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »