دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره و روانشناسی

سیدرضا فلاح چای
مرتبه: دانشيار
رشته: روانشناسی
ایمیل: r.fallahchai@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »