دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق و الکترونیک

منصوره شریف زاده لاری
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی برق-الکترونیک مخابرات- سیستم
ایمیل: m.sharifzade@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »