دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره و روانشناسی

مریم صادقی فرد
مرتبه: استادیار
رشته: مشاوره
ایمیل: sadeghim45@yahoo.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »