دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

مصطفی زنگی آبادی
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی آنالیز ماتریس
ایمیل: zangiabadi1@gmail.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »