دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

فخرالدین محمدی
مرتبه: دانشیار
رشته: ریاضی کاربردی آنالیز عددی
ایمیل: f.mohammadi62@hotmail.com:f.mohammadi@hormozgan.ac.ir:f.mohammadi62@gmail.com
آدرس: بندرعباس- کیلومتر 9 جاده میناب- دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم پایه- صندوق پستی 3995
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »