دانشکده علوم پایه گروه ریاضی

سمیه میرزاده کوهشاهی
مرتبه: استادیار
رشته: ریاضی آنالیز محدب-بهینه سازی
ایمیل: mirzadeh@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم پایه (فارابی)- گروه ریاضی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »